• Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, HN.
 • 0947 338833
 • amorejsc@gmail.com
Dự án HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT
HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT HỆ THỐNG SÀN TẬP SCREEN GOLF BLACKT

 • Mô tả dự án:

  Địa điểm: Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

  Diện tích: 500m2

  Thiết ké và thi công: 2021

  Phong cách: Hiện đại

  Tổng dự toán: 2 tỷ

Dự án liên quan

Chat Zalo

0947 338833